HORARIO ATENCIÓN DE APODERADOS “INCLUSIÓN BC” 2020 

CURSOS 

DIA  

HORA 

Coordinadora PIE Básica – 7º Básico 

Miércoles  

10:00 – 11:30 Hrs. 

1ºA – 1ºB – 4º Básico 

Jueves  

11:00 – 12:00 Hrs.

2ºA – 2ºB – 6º Básico 

Lunes  

08:15 – 09:45 Hrs.

3º Básico – 8º Básico 

Sobrecupos de K y PK 

Miércoles  

08:15 – 09:45 Hrs.

K – PK – 5º Básico 

Viernes  

08:15 – 08:45 Hrs.

3º Básico a IV medio 

Martes (Básica) 

Lunes (Media) 

08:15 – 08:45 Hrs.

08:15 – 08:45 Hrs.

Fonoaudióloga PK- K 1ºA – 1ºB – 2ºA – 2ºB 

Viernes   

08:15 – 08:45 Hrs.

PK a IV Medio 

Martes (Básica) 

Martes (Media) 

08:15 – 09:15 Hrs.

14:00 – 15:00 Hrs.

Coordinadora PIE Media – III Medio – IV Medio  

Martes  

08:15 – 09:45 Hrs.

I Medio – II Medio  

Lunes  

08:15 – 09:45 Hrs.